شاید مشتاق بوده باشید که بدانید سایت و یا وبلاگ شما در روز چند بازدید کننده دارد شما برای دانستن این مطلب می توانید از سیستم های آمارگیر وب استفاده کنید. از بهتریت سایت هایی که این سرویس را ارائه می دهند می توان سایت های webgozar.com ، mehrstat.com و persianstat.com را نام برد. این سایت ها علاوه بر ارائه آمار IP و کشور فرد مراجعه کننده را نیز به شما نشان می دهند. این وبلاگ از سیستم آماری وبگذر استفاده کرده است.
آدرس سایت
: webgozar.com

آدرس سایت : persianstat.com

آدرس سایت : mehrstat.com