شاید بارها پیش آمده باشد که بخواهید اجناس خود را بفروشید ، شما با مراجعه به سایت www.haminaa.com می توانید اجناس نو و حتی دست دوم خود را بفروشید و یا جنس نو و دست دوم را خریداری نمایید. قیمت تمامی اجناس مشخص است و ویژگی دیگر این سایت این است  که اجناس به صورت طبقه بندی شده در سایت قرار گرفته است که این امر پیدا کردن وسیله موردنیاز را آسان می کند.تصاویر دیگر : 1

آدرس سایت : www.haminaa.com