شما با استفاده از این سایت می توانید سایت مورد نظرتان را در قالب تصویری در مرورگر Internet Explorer مشاهده کنید
برای مثال می توانید از آن برای دیدن سایت هایی که ایران را تحریم کرده اند استفاده کنید.
همچنین می توانید از آن برای تست سرور و هاست خودتان استفاده کنید .

آدرس : http://netrenderer.com