shereno.com نام سایتی است که اشعار شاعران بزرگ معاصر و به خصوص پرچم داران عرصه شعر نو را در اختیار شما می گذارد. اما این مزیت اصلی این سایت نیست از نظر این سایت شما نیز می توانید شاعر باشید . فقط کافیه که شما در این سایت عضو شوید سپس یک دفتر شعر ایجاد کنید و اشعار خود را وارد آن کنید و پس از تایید مدیریت در صفحه اول سایت نمایش داده می شود . وقتی که وارد این سایت می شوید متوجه می شوید که چندین شاعر در بین مردم وجود دارند و جوانان می توانند چه اشعار زیبایی بسرایند.
آدرس سایت : Shereno.com