حتماً با برنامه ebuddy برای گوشی ها آشنایی دارید. آیا تاکنون به سایت این کمپانی سر زده اید؟
شما از طریق این سایت می توانید از سرویس های مختلف گفتگو همچون Yahoo و GTalk و MSN و بسیاری از سرویس های دیگر اتصال پیدا کرده و با دوستان خود گفتگو کنید. چیز جالبی که این سایت ارائه کرده این است که شما می توانید یک ID در خود این سایت ایجاد کرده و تمامی سرویس ها رابه هم متصل کنید یعنی شما می توانید با دوستانتان در سرویس های مختلف گفتگو هم زمان صحبت کنید.آدرس سایت : ebuddy.com