گاهی اوقات ما برای تبدیل واحد های پول به یکدیگر به مشکل بر می خوریم که سایت XE.Com این مشکل رو برای ما حل می کنه و ما می توانیم به راحتی واحد های پول کشور های مختلف را با توجه به نرخ روز و با دقت بسیار بالا به یکدیگر تبدیل کنیم.تصاویر دیگر :  ,2,1
 
آدرس سایت : www.xe.com